Енергийна ефективност

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Приоритетни оси: „Енергийна и ресурсна ефективност“
Наименование на процедурата: „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“
Код на процедурата: BG16RFOP002-3.001
Наименование на проекта: „Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност“
Номер на проект: BG16RFOP002-3.001-0059-C01
Главна цел: Постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „Строител Криводол“ ЕООД чрез повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.
Обща стойност: 1 489 103.05 лв., от които 769 821.05 лв. европейско и 135 850.77 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.08.2017 г.
Край: 18.02.2019 г.
 
Срок на изпълнение: 18 месеца
 
Кратко описание на проекта: Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
 
Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието.
 
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на фракции, включваща следните активи: Трошачно – пресевна инсталация, Верижни багери и мотокар, като част от технологичния процес за производство на фракции.
 
С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 „Система за енергийно управление“
 
Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие и създаване на потенциал за експорт на дружеството, подобряване на управленския и производствения процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност.
 
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност, като един от големите работодатели в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „Строител Криводол“ ЕООД.
 
Като резултат от реализирането на проекта ще се открият 2 нови работни места.

СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ

  • гр. Криводол
  • бул. Освобождение 21
  • 09117/2932
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.