ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,
„Строител-Криводол“ ЕООД, със седалище и адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение“ №21А

СЪОБЩАВА

за следното инвестиционно предложение:
„Обособяване на площадка за събиране и преработка на строителни отпадъци“.
Целта на инвестиционното предложение е Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране и преработка на строителни отпадъци на следната производствена площадка с местонахождение: гр.Криводол, обл. Враца общ. Криводол ул. „Елин Пелин“ № 1А, имот № 39846.93.338 по КККР на гр.Криводол, площ: 22 740 кв.м.
Дружеството ни е с предмет на дейност - производство на бетонови изделия, асфалтови смеси, пресевно-трошачна инсталация и СМР дейности. Имаме издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци от Директора на РИОСВ - Враца. Предвид на това и с цел законосъобразното последващо преработване на строителни отпадъци, дружеството прави настоящото инвестиционно предложение.
Повече подробности за предвижданията на инвестиционното предложение са представени в уведомлението на „Строител-Криводол“ ЕООД, което е достъпно на официалната му интернет страница: www.stroitel-krivodol.com. Писмени становища могат да се представят в „Строител-Криводол“ ЕООД на адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение“ №21А.
Телефон за контакти: 09117/ 2053

СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ

  • гр. Криводол
  • бул. Освобождение 21
  • 09117/2932
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.