За Строител Криводол

„Строител Криводол“ ЕООД гр.Криводол съществува от 1975 г. като общинска фирма „БКС“ към Община Криводол. Преди това е била поделение на „БКС“ Враца. През 1992 г. се преобразува в ЕООД – общинска собственост с предмет на дейност: благоустройство и комунална дейност, строително- монтажна дейност, добив и преработка на инертни материали, изработка на изделия от метал и железобетон, транспортни и изкопни работи и др. От 2000 г. „Строител Криводол“ ЕООД става собственост на „Строител 2000“ АД – частна собственост на 100%.

Фирмата се занимава изключително със строителство на благоустройствени обекти: пътища, свлачища, диги, мостове, водопроводи, канализации, площадни и тротоарни пространства, а също така и със строителство и ремонт на сгради – административни, промишлени и жилищни. От 12 години поддържаме Републиканска пътна мрежа на територията на ОПУ Враца в рамките на 100 км.

Управителят определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2014 г. на база принципа на „действащо предприятие“ като обосновано.

Показатели към 31.12.2013г.
Коефициент на финансова автономност - 27.15 лв., изчислен на база левова равностойност, на практика това означава, че на 1.00 лв. привлечен капитал се падат по 27.15 лв. собствен капитал.

Коефициент на незабавна и абсолютна ликвидност – 9.45 лв., т. е. на 1.00 лв. текущи задължения дружеството отчита 9.45 лв. бързо ликвидни активи / парични средства/  и краткосрочни /текущи/ финансови активи.

В пасива на счетоводния баланс на дружеството няма дългосрочни задължения. Дружеството има само краткосрочни задължения, които се обслужват редовно, не застрашават финансовата му независимост и в същото време са сведени до минимум.

Дружеството няма активи и пасиви деноминирани в чужда валута, което намалява валутните рискове.

Като цяло кредитните, ценовите и валутните рискове за дружеството се оценяват като равни и по-малки от нормалните.

„Строител Криводол“ ЕООД стриктно спазва  техниката на безопасност и охрана на труда и ППО, съгласно действащите нормативни актове.

СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ

  • гр. Криводол
  • бул. Освобождение 21
  • 09117/2932
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.